Vertrouwenscontactpersonen

Binnen sportvereniging H.G.V. probeert het bestuur problemen bespreekbaar te maken en dat lukt goed. Toch bereiden wij ons voor op situaties, waarin het bespreekbaar maken van een probleem lastig kan zijn. Zoals bij pesterijen, discriminatie, (sexuele) intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Omdat je misschien niet voor elk probleem bij het bestuur kunt of durft aan te kloppen, zijn er in de vereniging twee vertrouwenscontactpersonen.

Vertrouwenscontactpersonen (VSP) fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Overleg tussen de VCP en het bestuur speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden, terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn:

Anuschka ter Keurs
anuschka@terkeurs.info
06-46310241

Marja Garrelds
marja@molshoop.com
074-2782342