Welkom bij sportvereniging H.G.V.

 

Het zou kunnen gaan regenen, maar vooralsnog blijft het droog. Vandaag, zaterdag 6 juni, gaan de lessen wél door.

 

  • H.G.V. draait gewoon haar lesrooster. Je hebt dus les in je eigen groep.

  • H.G.V. heeft een uitgebreide ‘sporthal’ in de buitenlucht ingericht aan het Tichelpad.

  • H.G.V. organiseert open trainingen voor turners, free-runners, trampolinespringers en andere gymnasten uit heel Twente.

 

Met gepaste vreugde kunnen wij meedelen dat wij weer mogen sporten, in de buitenlucht! Je kunt je voorstellen dat het voor ons een grote uitdaging was om dat te organiseren, maar het is gelukt. We hebben een enorme gymnastiekopstelling opgebouwd op het grasveld van het OSG Bataafs Lyceum op het scholeneiland aan het Tichelpad! Alleen bij mooi kunnen we sporten natuurlijk, dus dat wordt duimen.

We hebben een uitgebreid veiligheidsplan geschreven en laten keuren door de gemeente Hengelo. Daarin staat onder andere dat we na elke les onze spullen schoonmaken en dat er altijd een coördinator toezicht houdt.

De lessen zijn grotendeels op het grasveld aan het Tichelpad. De skatehockey blijft gewoon op de Combibaan. De zaalvoetbal en de volleybal wordt aangeboden op het grasveld naast de gymzaal aan de Jan Prinsstraat 1.

Aangepast lesrooster
Een aantal lessen zal iets wijzigen in lestijden, vooral om te zorgen dat de wisselingen van groepen op verschillende tijden plaatsvinden. Op ons lesrooster kun je zien op welke locatie en tijd je les plaatsvindt. Heb je hier vragen over? Stel ze gerust!

Vooraf aanmelden
Laat weten of je naar de les komt. Veel leden kunnen dat de leiding direct via Whatsapp berichten. Marja’s groepen kunnen marjaja@gmail.com mailen. De rest kan deze e-mail beantwoorden. Zo weet de leiding hoeveel sporters hij/zij kan verwachten.

Open trainingen
De open trainingen duren twee uur en zijn op vaste momenten in de week. Er kunnen maximaal 30 mensen worden toegelaten, opgeven is dus belangrijk. De trainingen zijn op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten zijn € 5,00 per training. Wij kunnen helaas maar dertig sporters toelaten per open training.

Niet lid, toch meedoen
Ook wie geen lid is, bieden wij de mogelijkheid om mee te sporten. Bekijk in het lesrooster welke les voor jou geschikt en handig is en meld je aan bij het secretariaat. Of geef je op voor de open training.

Sporten op 1,5 meter afstand
Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, ook tot kinderen. Leiding moet dat ook. Bij sporters en assistenten tot en met 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.

Parkeren
De fietsen kunnen worden geparkeerd aan de buitenzijde van de hekken in de vakken. Auto’s kunnen worden geparkeerd in de parkeervakken op de parkeerplaats. Het centrale sportveld bereikt u door vanaf het oosten de M.A. de Ruyterstraat in te rijden en linksaf het parkeerterrein te betreden, zie afbeelding.

De huisregels
Om veiligheid te kunnen garanderen verzoeken we je om de volgende huisregels aandachtig te lezen:

– Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de leiding, en bestuursleden.
– Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
– Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
– Kom alleen naar de sportlocatie wanneer jouw les gepland staat.
– Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
– Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
– Kom in sportkleding. Er is géén kleedkamer. Je kunt ook niet douchen.
was voorafgaand aan de sportles thuis 20 seconden intensief je handen.
– Ga thuis al naar het toilet.
– Kom uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie.
– Wacht in het wachtvak binnen één vak tot je wordt opgehaald voor jouw sportles.
– Skatehockeyers gebruiken zoveel mogelijk eigen skates en stick.
– Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
– Verlaat direct na de sportles de buitensportlocatie.
– Blijf binnen de afgebakende sportomgevingen.
– Parkeer auto’s en fietsen uitsluitend in de daarvoor bestemde, gemarkeerde plekken.
– Loop uitsluitend volgens aanlooproutes van en naar de buitensportlocatie.
– Smeer bij zonnig weer thuis vooraf zonnebrandcrême op.

Hoe ziet dat sportveld eruit?
We hebben een plattegrond gemaakt om duidelijk te maken hoe de situatie eruit ziet.

Wij hopen op deze manier, met elkaar, zoveel mogelijke lessen op een leuke en veilige manier aan te bieden. Als je nog vragen hebt, horen we dat graag.

 

H.G.V. is een brede en laagdrempelige vereniging, waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan sporten of bewegen. De lessen worden gegeven op locaties over heel Hengelo en worden verzorgd door opgeleide trainers.

Nieuws

In samenwerking met de KNGU, onze sportbond, hebben wij een...

10 april 2020

Bekijk onze nieuwsbrief, die uitkwam vlák voor de uitbraak van...

26 maart 2020

Vandaag was onze eerste online les. Voorlopig kan je elke...

17 maart 2020