Sportvereniging H.G.V.

 

Wij geven ook in de lockdown fysiek én online les!

 

Fysieke lessen

We geven fysiek les volgens strenge richtlijnen en met aangepaste inhoud. Alle fysieke lessen vinden plaats in de buitenlucht. Volwassenen kunnen worden begeleid in tweetallen. Zij lopen bijvoorbeeld een wandelroute. De leiding plant de lessen zelf in met de geïnteresseerden. Jeugd van 13 t/m 17 jaar kunnen les krijgen in groepen van maximaal acht. Jeugd t/m 12 jaar in groepen van maximaal 16. De jeugd krijgt een brede sportles en krijgt elke week een andere inhoud. We plaatsen dus geen vaste toestellen, zoals we dat in de zomer hebben gedaan. Er worden tikspelen aangeboden, oefeningen op een airtumblingbaan of een tocht gelopen met opdrachten. De fysieke lessen vinden plaats op zaterdag en uitsluitend na opgave. Lessen zijn gratis, ook voor niet-leden. De jeugdlessen zullen centraal plaatsvinden op het scholeneiland aan het Tichelpad, vlak bij waar we de zomer hebben gesport en waar onze sportkantine met dansstudio zich bevindt. Als er veel aanmeldingen komen, zou het kunnen dat we op meerdere plaatsen gaan lesgeven.

Meld je (kind) aan voor een fysieke les middels een e-mail of via 06-17020877 onder vermelding van naam, leeftijd, woonwijk en eventuele bijzonderheden.

 

Wandelroutes

Kies een wandelroute in Hengelo om tussendoor even lekker te bewegen, je kunt zelfs een bingospel spelen onderweg! Klik hier voor de wandelroutes.

 

Online lessen

Online lesrooster:

Maandags offline bewegen voor senioren (video kunt u krijgen na aanmelding)
Dinsdags 19.00 uur dans voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar
Woensdag 19.00 uur breakdance
Donderdags 19.00 uur dans voor volwassenen en jeugd vanaf 8 jaar
Vrijdags 19.00 uur gymnastisch voor volwassenen en jeugd vanaf 8 jaar

Doe mee middels de Teams-verbinding of kijk de lessen live op Youtube, Facebook of Instagram!

 

De Algemene Jaarvergadering

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van sportvereniging H.G.V. Welke zal plaatsvinden op woensdag 10 maart 2021 om 20.00 uur. Vanwege de dan mogelijk nog geldende COVID-19 maatregelen wordt de Algemene Leden Vergadering online gehouden. Deze kunt u bijwonen via onderstaande link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWMyMmRhZWQtMWQ1MS00YzNhLWFhOGUtMjU5ZjQ2OWQ1ZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283f66d72-41c6-406c-9875-840159a1c8f0%22%2c%22Oid%22%3a%22300b0bcf-e9c1-4b29-9ce8-f8e15f8a71f9%22%7d

 

H.G.V. is een brede en laagdrempelige vereniging, waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan sporten of bewegen. De lessen worden gegeven op locaties over heel Hengelo en worden verzorgd door opgeleide trainers.

Nieuws

Afgelopen week mochten wij vijf van onze assistenten hun diploma...

19 januari 2021

Wij hebben een actief vrijwilligersteam waar we erg trots op...

20 november 2020

Speciaal voor onze leden is er een gratis inloop spreekuur...

13 oktober 2020