Sponsoring

Onze sponsors

Door bezuinigingen in subsidies en verhoging van huurprijzen wordt H.G.V. steeds meer gedwongen zichzelf helemaal financieel te bedruipen. We zijn dan ook blij met onze sponsors:

Sponsoring door Lokaal Fonds Hengelo

Lokaal Fonds Hengelo heeft ons geholpen met het plan voor het beweegplein. Deze stichting steunt algemeen maatschappelijke doelen, in de breedste zin van het woord. Sportvereniging H.G.V. dankt Lokaal Fonds Hengelo voor de bijdrage!

Samenwerking met Fysiotherapie Kompas

Fysiotherapie Kompas (voorheen Fysiotherapie Boersma CS) is verheugd over het feit dat er een samenwerking tussen ons tot stand is gekomen. Na een kennismaking en leuke gesprekken denken wij dat er voor beide partijen voordeel is te halen. Een samenwerking was dus snel beklonken.

Sinds 2016 is Fysiotherapie Kompas gevestigd in Gezondheidscentrum Kompas in de wijk Groot Driene. Met 15 fysiotherapeuten en 3 administratieve medewerkers een vrij grote praktijk. Om de verscheidenheid aan klachten goed te kunnen onderzoeken en behandelen is elke fysiotherapeut gespecialiseerd. Zo zijn er kinderfysio’s, manueel therapeuten, geriatriefysiotherapeuten, een bekkenfysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, psychosomatisch oefentherapeut en natuurlijk een sportfysiotherapeut. Naast de onderlinge samenwerking van de fysiotherapeuten is er veel contact en overleg met andere disciplines. Zoals bijvoorbeeld met podotherapie, ergotherapie en logopedie. De praktijk heeft de beschikking over 8 behandelkamers en een grote oefenzaal/fitness. Sinds 2018 kan er ook een echo gemaakt worden door twee bekwame collega’s.

Kompas streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit denken wij te leveren door middel van specialistische fysiotherapie met aandacht voor de patiënt.

Samenwerking, wat houdt dit nu in? Onder andere dat er voor de leden van H.G.V. Hengelo een kosteloos inloopspreekuur is, elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur in de praktijk aan de Jacques Perkstraat 1 (inrit vanaf de Staringstraat). En gebruik maken van elkaars accommodatie. Informatie (op website of d.m.v. een presentatie) over blessures en blessurepreventie en door bijvoorbeeld uitstroom van zorg naar sport.

Waarom sponsoren?

Het is een bekend gegeven: bewegen is goed voor de gezondheid. Mensen die voldoende sporten en bewegen zijn minder vaak ziek. Ze hebben minder last van psychische klachten en lopen minder kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes.

Voor kinderen is sport goed voor hun leerprestaties, weerbaarheid en psychische en motorische ontwikkeling. Dit geldt in het bijzonder voor veelzijdige sporten als gymnastiek en dans. De kans dat zij later voldoende bewegen is groot als zij daar al jong mee beginnen.

Naast gezond bewegen vervult sport ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Tijdens het sporten worden vriendschappen gesloten. Kinderen leren respectvol met elkaar (maar ook met volwassenen) omgaan en samenwerken. Verder heeft sporten een grote positieve invloed op het zelfvertrouwen van kinderen.

Een sportverening als H.G.V. sponsoren doe je dus voor het algemene belang.

Waarom zoekt H.G.V. sponsoren?

Het zal u niet onbekend in de oren klinken wanneer wij melden dat financiële ondersteuning en subsidies van de overheid voor sportverenigingen elk jaar weer minder worden. Daar komt ook nog eens bij dat veel gemeenten (waaronder ook de gemeente Hengelo) de huurprijzen van hun sportaccommodaties jaarlijks verhogen. Dus aan de ene kant is er minder subsidie en aan de andere kant gaan de huurprijzen omhoog. Verenigingen worden daardoor steeds meer gedwongen zichzelf helemaal financieel te bedruipen. Dit betekent in de praktijk dat verenigingen genoodzaakt zijn om of de contributies (flink) te verhogen of de (extra) activiteiten in te krimpen of zelfs helemaal te schrappen. Ook H.G.V. ontkomt helaas niet aan de bezuinigingen van de (gemeentelijke en landelijke) overheid. Dus ook H.G.V. moet extra kritisch kijken naar de kosten die zij maakt. Maar H.G.V. wil ook zoals gezegd graag een laagdrempelige vereniging zijn die iedereen de mogelijkheid biedt om betaalbaar en onder deskundige leiding te kunnen sporten. Het moet niet zo zijn dat een kind niet kan sporten omdat ouders of verzorgers het niet kunnen betalen. H.G.V. wil daar, als vereniging die midden in de Hengelose samenleving staat, graag zijn sociale verantwoordelijkheid in nemen:

Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn!

Op welke manier is sponsoring mogelijk?

Het bovenstaande in overweging nemende, heeft het bestuur van H.G.V. besloten om, voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis, de mogelijkheden voor sponsoring van onze vereniging te onderzoeken. Doel van H.G.V. daarbij is dan wel dat wij met een sponsor een voor beide partijen duidelijke win-winsituatie willen creëren. Met andere woorden: voor beide partijen moet het iets positiefs opleveren. Voor H.G.V. zal dat natuurlijk een stukje extra inkomsten zijn maar voor de sponsor moet daar ook iets tegenover staan waar hij / zij zich helemaal in kan vinden.

Hieronder vindt u een overzicht van diverse gradaties en mogelijkheden die wij u als sponsor zouden kunnen bieden, met de bijbehorende prijzen. Mocht u zelf nog een voorstel hebben voor sponsoring en een idee voor een andere voor u passende tegenprestatie, dan staan wij daar vanzelfsprekend helemaal voor open.

De genoemde prijzen in deze gids geven een indicatie weer, echter alle bijdragen zijn welkom en alles is bespreekbaar.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over het sponsorschap bij H.G.V. hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Investeren in sport is investeren in leefbaarheid van de samenleving.

 

Hoofdsponsor (aantal: 1)

In het algemeen bevat het hoofdsponsorcontract de volgende voorwaarden en prestaties:

Voorwaarden:

++     Vaste bijdrage per jaar: minimaal € 1.500,-

++     Extra bijdrage 1e jaar: aanschaf 60 trainingspakken en tassen

++     Extra bijdrage 1e jaar (optioneel): kosten van hieronder vermelde mogelijkheden

++     De contractsduur geldt voor een periode van minimaal 3 jaar

 

Prestatie:

++     Advertentie in nieuwsbrief (1/4 pagina)

++     Advertentie in jaarboekje (1/1 pagina)

++     Logo met hyperlink op website (op alle pagina’s)

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op trainingspakken

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op sporttassen

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op aanmeldingsformulieren

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op affiches en flyers

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding shirts van leiding

++     Uitnodiging voor demonstraties en shows

++     Uitnodiging voor jaarlijkse clubkampioenschappen

++     Vermelding hoofdsponsor tijdens clubkampioenschappen middels

omroepinstallatie

++     Ophanging vlag met uw logo (door u geleverd) bij alle H.G.V. activiteiten

 

Subsponsor (aantal: 2)

Het subsponsorcontract bevat de volgende voorwaarden en prestaties:

 

Voorwaarden:

++     Vaste bijdrage per jaar: minimaal € 750,-

++     Extra bijdrage 1e jaar (optioneel): kosten van hieronder vermelde mogelijkheden

++     De contractsduur geldt voor een periode van minimaal 2 jaar

 

Prestatie:

++     Advertentie in nieuwsbrief (1/8 pagina)

++     Advertentie in jaarboekje (1/2 pagina)

++     Logo met hyperlink op website (op homepage)

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op trainingspakken

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op sporttassen

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op aanmeldingsformulieren

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op affiches en flyers

++     Uitnodiging voor demonstraties en shows

++     Uitnodiging voor jaarlijkse clubkampioenschappen

++     Ophanging vlag met uw logo (door u geleverd) bij alle H.G.V. activiteiten

 

 Co-sponsor (aantal: 4)

Het co-sponsorcontract bevat de volgende voorwaarden en prestaties:

 

Voorwaarden:

++     Vaste bijdrage per jaar: minimaal € 250,-

++     Extra bijdrage 1e jaar (optioneel): kosten van hieronder vermelde mogelijkheden

++     De contractsduur geldt voor een periode van minimaal 1 jaar

 

Prestatie:

++     Advertentie in nieuwsbrief (1/8 pagina)

++     Advertentie in jaarboekje (1/4 pagina)

++     Logo met hyperlink op website (op homepage)

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op trainingspakken

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op sporttassen

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op aanmeldingsformulieren

++     Mogelijkheid tot logo- en / of naamsvermelding op affiches en flyers

++     Uitnodiging voor demonstraties en shows

++     Uitnodiging voor jaarlijkse clubkampioenschappen

 

Activiteitensponsor

U ondersteunt één van de vele (periodieke) activiteiten welke door H.G.V. buiten het gewone lesprogramma om georganiseerd worden. Hierbij valt o.a. te denken aan: clubkampioenschappen, jeugdkamp, sinterklaas- en kerstgratificaties en demonstraties.

Het activiteitensponsorcontract bevat de volgende voorwaarden en prestaties:

Voorwaarden:

++     Contracten worden per activiteit afgesproken met de mogelijkheid tot adoptie van de activiteit voor een langere periode.

++     De prijs per activiteit kan variëren en zal in overleg worden bepaald.

++     Sponsoring in natura is ook mogelijk (b.v. boodschappen of materialen beschikbaar stellen voor jeugdkamp).

Prestatie:

++     Logo / naam op eventuele activiteit gerelateerde communicatie naar de leden / media.

++     Logo / naam op eventueel promotiemateriaal

++     Logo / naam op eventuele programmaboekjes

++     Ophanging vlag met uw logo (door u geleverd) bij alle H.G.V. activiteiten

 

 

Jaarboekje-advertentiesponsor

Het jaarboekje verschijnt elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen en

wordt verspreid onder alle leden en sponsoren van H.G.V. (oplage ca. 500 stuks).

 

Het jaarboekje-advertentiesponsorcontract bevat de volgende voorwaarden en prestaties:

 

Voorwaarden:

Advertentiegrootte:                              Kosten:

1/1 pagina                                          € 115,- (kleur) € 70,- (zwart-wit)

1/2 pagina                                          € 45,-

1/3 pagina                                          € 35,-

1/4 pagina                                          € 25,-

1/8 pagina                                          € 20,-

 

Prestatie:

++     Uw advertentie wordt geplaatst in het jaarboekje van H.G.V.

 

 

Website-advertentiesponsor

In het algemeen bevat het website-advertentiesponsorcontract de volgende voorwaarden en prestaties:

 

Voorwaarden:

Advertentiegrootte:                              Kosten:

Vermelding homepage                         € 100,- per jaar

Vermelding op de sponsorpagina     € 20,- per jaar

 

Prestatie:

++     Plaatsing van uw bedrijfsnaamlogo op de homepage inclusief hyperlink

 

Meer weten?

Dit was een overzicht van de standaard sponsormogelijkheden. Uiteraard kan er altijd gepraat worden over alternatieve sponsormogelijkheden. Zoals eerder vermeld: De genoemde prijzen in deze gids geven een indicatie weer, echter alle bijdragen zijn welkom en alles is bespreekbaar.

Investeren in sport is investeren in leefbaarheid van de samenleving.

Wilt u meer weten over sponsormogelijkheden of bent u geïnteresseerd in het sponsoren van de Hengelosche Gymnastiek Vereeniging, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

Esther Broersma

t: 06-43118346
secretariaat@hgvhengelo.nl